1. Poliklinik Hizmetleri

2. 15-49 Kadın İzlem ve Aile Planlaması Hizmetleri

3. Gebe İzlemleri

4. Bebek İzlem ve Aşılamaları

5. Çocuk İzlem ve Aşılamaları

6. Laboratuvar Hizmetleri

7. Pansuman-Enjeksiyon Hizmetleri

8. Sağlık Eğitimi